Menu:

Slovenské nevesty

Slovenské ženy sú nepochybne veľmi pôvabné ženy. Tvrdia to aj muži, ktorí zavítali na Slovensko a mali čo spoločného práve s nežným pohlavím tejto krajiny. Slovenské ženy možno rozdeliť do kategórií, na základe akýchsi profilov, vytvorených z psychologického hľadiska. Je nutné ale povedať, že tieto profily nie sú žiadnym rozhodujúcim faktorom pri výbere slovenskej ženy ako takej.

Pravdou je, že slovenské ženy pochádzajúce z Prahy a okolia sú zvyknuté na úplne iný štandard života než ženy pôvodom z dediny, ktorá je odrezaná od všetkého diania. Zaujímavý je tiež spôsob obliekania a vôbec starostlivosti o telo u týchto žien. Mnoho žien o seba veľmi dbá, často na nich nie je poznať ich biologický vek. Naopak, u mnohých žien zase chýba ta chuť sa o seba pekne starať a nájdeme i slovenské ženy, ktorých vzhľad nie je zrovna ideálny. Tieto ženy ale v osudovej zoznamke moc nie sú.

Pokúsme sa teda priamo o vykreslenie jednotlivých žien podľa určitej typológie tak, aby sme sa v nich vyznali a bolo možné ich lepšie poznať. Určite nájdeme na zoznamke šťastie veľmi pestré profily, ale prečo si aspoň takto názorne neukázať, aké môžu české ženy naozaj byť. Vynechajme akési lokálne nezrovnalosti a popíšme české ženy také, aké naozaj môžu byť.

Je veľmi ťažké nejakým spôsobom ženy roztriediť, pretože každá žena sa v určitých situáciách chová inak a záleží na tom, aká situácia zrovna nastane. Je nutné pripomenúť i to, že sa ženy líšia aj podľa toho, z akého kúta Slovenskej republiky pochádzajú - zvyky a tradície sú rozdielne. Ženy majú pochopiteľne v týchto oblastiach svoje špecifiká. Preto nie je na škodu sa na tieto špecifiká pripraviť a mať jasno v tom, ako sa v určitých situáciách tieto ženy budú správať. To všetko obsahuje www.europska-zoznamka.sk.

30. 09. 2016